HIGH SCHOOL DRAMA PRODUCTION

HIGH SCHOOL DRAMA PRODUCTION
12/07/2018 19:00
12/07/2018 21:30

Tianjin International School
No. 4-1 SiShui Dao
Hexi Deistrict